Короткий глосарій термінів

Адсорбент (adsorbent)
речовина, здатна захоплювати своїм поверхневим шаром молекули газу або рідини.
Адсорбція (adsorption)
поглинання розчинених або газоподібних речовин поверхневим шаром рідини або твердого тіла (сорбента), при цьому процес взаємодії між сорбентом та речовинами, що поглинаються (сорбатами), відбувається на межі розділу середовищ "рідина-сорбент". Ефект адсорбції використовується для розділення сумішів різних газоподібних та рідких речовин, осушування та очищення газів і рідин.
Атапульгіт (Attapulgite)
природний глинистий матеріал, що має здатність до адсорбції. Кількість родовищ атапульгіту в природі дуже обмежена. Велике родовище існує у Сенегалі, менші за розміром - у Північній Америці та Ізраїлі.
>>> детальніше
Бентоніт (Bentonite)
[за назвою родовища у м. Бентон, США] - монтморилонітова глина, рідко аргиліт, що має різко виявлені колоїдні, а також сорбційні властивості. Для лужних бентонітів властиві висока пластичність та здатність розбухати. Окрім монтморилоніта, у складі бентонітів нерідко присутні гідрослюди, змішано-шарові мінерали, каолініт, сепіоліт, палигорськіт, кристобаліт, цеоліти та інші мінерали. Всі великі родовища бентонітових глин утворилися шляхом підводного розкладу вулканічних попелів та туфів.
Синонім: бентонітова глина
Бентонітова глина (bentonitic clay)
тонкодисперсні глини, що складаються не менш ніж на 60 - 70 % з мінералів групи монтморилоніту та мають високу зв'язувальну здатність, а також виявляють адсорбційну та каталітичну активність.
Гідратація (hydration)
приєднання води до складу речовини. Може відбуватися з руйнуванням молекул води, напр., під час синтезу етанолу (гідратація етилену), або без руйнування, напр., під час утворення кристалогідратів. Обумовлює здатність речовин до розчинення у воді, електролітичну дисоціацію сполук з іонним зв'язком.
Дисперсність (dispersity, dispersion)
ступінь подрібненості речовини на окремі частинки, при цьому менший розмір частинок відповідає більш високому показнику дисперсності.
Іонний обмін (ion exchange)
процес заміщення іонів на поверхні сорбенту іонами речовини, що виступає у ролі сорбату.
Монтморилоніт (Montmorillonite)
мінерал, що входить до складу бентонітових глин, характерною особливістю яких є сильне набухання у присутності води. Мінерал отримав свою назву за назвою місцевості Монтморильон у Франції. Утворюється під час вивітрювання вивержених магнезіальних порід основного складу.
Синоніми: бентоніт, болюс, відбілювальна глина, фулерова земля, нальчикіт.
Палигорськіт (Palygorskite, Palygorskit)
водний алюмосилікат магнію, належить до класу високодисперсних мінералів, що мають розвинену питому поверхню и здатні до катіонного обміну. За кристалічною структурою - це проміжний тип між так званими стрічковими та шаровими силікатами. На відміну від монтморилоніту, кристалохімічна будова палигорськіту обумовлює присутність у ньому цеолітних каналів, тобто порожнин у тілі кристалу, що дозволяє поглинати малорозмірні молекули таких речовин, як вода, аміак та ін. За будовою дуже близький до атапульгіту, і практично є його аналогом, але набагато більше поширений. Широко використовується в нафтовій промисловості для очищення нафти, в текстильній промисловості для видалення жирів та мастил/олій, а також у виноробній, миловарній, косметичній, фармацевтичній та інших галузях промисловості.
>>> детальніше
Рафінація (refining, fining)
комплекс технологічних прийомів, що використовуються для виведення з цільового продукту супутніх та сторонніх домішок з метою досягнення встановленого класу чистоти.
Сепіоліт (Sepiolite)
силікат магнію складної будови; зустрічається у вигляді желваків та зплутано-волокнистих агрегатів. Колір білий з жовтуватим або червонуватим відтінком.
Фулерова земля (Fuller's earth)
див. монтморилоніт
Valid XHTML 1.0 Strict Правильний CSS! Хостинг MiroHost.net